בית פרטי מודרני OE - בתהליך בניה 2019חזית בסגנון מודרני - אדריכלות - עיצוב פנים - אהרון טיטינגר אדריכלים

גודל המגרש 890 מ"ר. בית פרטי במרכז הארץ. 
גודל השטח הבנוי 300 מ"ר בקומה אחת ומרתף.


להמשך קריאה 

חזית בית בסגנון מודרני - אדריכלות - עיצוב פנים - אהרון טיטינגר אדריכלים


חזית בית מודרני - אדריכלות - עיצוב פנים - אהרון טיטינגר אדריכלים
תכנית קומת קרקע - אדריכלות - עיצוב פנים - אהרון טיטינגר אדריכלים

תגובה 1:

כל הזכויות שמורות

אין לשכפל, להעתיק, לצלם או לאחסן במאגרי מידע כל חלק שהוא מן החומר שבבלוג זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בבלוג זה אסור בהחלט, אלא באישור מפורש מבעל הבלוג.